Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Coaching in your own language

 

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een communicatiemodel.Het verkent de relatie tussen wat we denken (neuro), wat we communiceren (linguïstisch) en hoe we ons gedragen (programmeren). NLP is een praktisch hulpmiddel bij het doorbreken van patronen en het kiezen van ander gedrag.

Succesvol programmeren leidt ertoe dat je steeds meer reageert op de werkelijkheid zoals die is en niet op het beeld dat je ervan in je hoofd had gevormd. NLP verschaft inzicht in ons denken, voelen en handelen en maakt het mogelijk daarin gewenste veranderingen aan te brengen.