Re-integratie na stressklachten

Annettecoacht werkt volgens de  CSR-methode (Chronische Stress Reversal).

Als, na een korte of langere periode van uitval, voor jou de tijd rijp lijkt om gefaseerd weer aan de slag te gaan, kan het fijn zijn om daar extra persoonlijke begeleiding bij te hebben.
In een vertrouwelijke setting brengen we eerst jouw belastbaarheid in kaart. Hulpmiddel daarbij is de vragenlijst Stressklachten van het CSR centrum.

Om jouw herstel te bestendigen gaan we ook aan de slag met (hardnekkige) patronen en mechanismen die mogelijk ten grondslag liggen aan jouw stressklachten/burn-out.
Zo voorkom je dat je weer in dezelfde valkuilen valt. Als dat past, betrekken we jouw werkomgeving hier ook bij. In één of meer driegesprekken met jouw leidinggevende onderzoeken we hoe jouw werkomgeving jou tot steun kan zijn. Uitgangspunt is dat jij de regie houdt en aangeeft wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren.

Zo werken we stap voor stap richting volledig herstel. Elke gezette stap evalueren we alvorens rustig verder te gaan. Niemand is gebaat bij een terugval door overhaaste stappen.

Het uiteindelijke doel is een energiegevend toekomstperspectief en handvatten om dat te bereiken.

 

Op advies van de bedrijfsarts wordt dit type traject doorgaans door de werkgever vergoed. Je kunt ook zelf het initiatief nemen en het vervolgens met jouw werkgever afstemmen.
Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos. De offerte wordt op maat gemaakt. De lengte van het traject is afhankelijk van de mate waarin jouw re-integratie vordert. We beginnen bijvoorbeeld met een traject van 7 – 10 afspraken. Een vervolgtraject behoort tot de mogelijkheden.