Communicatie in (werk)relaties

Communicatie, verbaal en non verbaal, heeft grote invloed op de kwaliteit van onze relaties, zowel op werkgebied als privé.
Als je ontevreden bent over de communicatie in bepaalde situaties én je bent bereid om naar je eigen aandeel te kijken, dan kan coaching uitkomst bieden.
We onderzoeken welke onderliggende patronen en mechanismes jou belemmeren om open en effectief te communiceren. En welke overtuigingen eventueel in de weg zitten.
Het traject bestaat uit een combinatie van zelfreflectie en oefenen met nieuw gedrag.

Het gaat bijvoorbeeld over de volgende vragen:

Hoe kan ik actief leren luisteren?
Hoe kan ik meer oog en oor hebben voor mijn omgeving?
Hoe kan ik me assertiever opstellen?
Hoe kan ik mijn grenzen beter bewaken?
Hoe kan ik in verbinding blijven met mijn (gespreks)partner(s)?
Hoe profileer ik mezelf?
Hoe kan ik me op genuanceerde wijze uitdrukken?
Hoe kan ik me bewust worden van mijn non verbale communicatie?
Hoe kan ik effectiever communiceren?
Welke (voor)oordelen belemmeren mij om open te communiceren?

 
De coachgesprekken vinden 1 op 1 plaats. Als het om een specifieke gesprekspartner gaat, kan diegene ook (deels) deelnemen aan het coachtraject. Deze mogelijkheid bestaat voor zowel werk als privé relaties.

De lengte van het coachtraject bepalen we in overleg.